EBO eToken Online Desktop

EBO eToken Online Desktop to rozwiązanie następnej generacji, który doskonale funkcjonuje w świecie bankowości elektronicznej gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując łatwość i wygodę użytkowania. Jest to aplikacja przeznaczona na komputery stacjonar-ne, generująca jednorazowe kody o ważności 30 sekund, którymi możemy uwierzytelniać logowa-nie lub zlecanie transakcji.


Aplikacja pozwala w prosty sposób generować kody autoryzacyjne, bez konieczności używania smartfona. Aby wygenerować kod, wystarczy zalogować się do systemu EBO eToken Online Desk-top za pomocą loginu i hasła. Proces logowania można dodatkowo zabezpieczyć na dwa sposoby:


• Uwierzytelnienie logowania poprzez wiadomość e-mail,
• Użycie podczas logowania jako dodatkowego klucza uprzednio zdefiniowanego przez użyt-kownika pliku lub folderu z plikami.
Sam Token posiada szereg funkcjonalności, dzięki którym użytkownik może ograniczyć lub wyklu-czyć możliwość zalogowania się przez osoby niepowołane.
• Filtry IP – możliwość zalogowania tylko z określonego adresu IP.
• Przypisanie do urządzenia – stanowiska pracy – ograniczenie możliwości zalogowania do Tokena tylko z określonych urządzeń (np. naszego domowego laptopa).
• Określenie godzin logowania – ustalenie możliwości zalogowania przykładowo tylko w so-botę pomiędzy godzinami 16 a 18. Przez resztę tygodnia Token nie pozwoli na zalogowanie pomimo znajomości loginu i hasła.
EBO eToken Online Desktop to doskonałe rozwiązanie dla jednostek samorządu terytorialnego, firm oraz osób korzystających ze swojej bankowości tylko w domu.
Po więcej informacji zapraszamy pod następujący adres: http://i-bs.pl/oprogramowanie/ebo-etoken-online-desktop

Leave A Reply